17 – Strukturer har personlighet och liv – Amit Paul

17 – Strukturer har personlighet och liv – Amit Paul

Strukturer riktar vår uppmärksamhet, och skapar den ram vi sedan rör oss inom. I detta avsnitt pratar Monika Neukirchen och Fredrik Lidman med Amit Paul om varför de lite tråkiga och ofta förgivettagna strukturerna ändå är centrala, och hur de kan vara avgörande för...
16 Banbrytande kreativitet – en egen gren

16 Banbrytande kreativitet – en egen gren

Om den slags kreativitet där vi ger oss hän till något som vill bli till, snarare än att vi försöker med vår egen viljekraft skapa något. Vi talar om att hålla sin egen accesspunkt till kreativitetens källa öppen, och om att vara ett ombud för en idé som vill landa...
15 – Banbrytande verksamhetsutveckling: ESEM

15 – Banbrytande verksamhetsutveckling: ESEM

Monika Neukirchen och Fredrik Lidman samtalar med Anna Linder, HR-chef, och Kjell Andersson, VD, på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM), om den genomlysning och efterföljande förändringsresa de tillsammans genomfört på ESEM. I samtalet utforskar de vad det...
14 – Tillitens och smärtans roll i utvecklingsprocesser

14 – Tillitens och smärtans roll i utvecklingsprocesser

Karin Boye avslutar en av sina mest berömda dikter med orden ”… vilar i den tillit som skapar världen”. Och det är i den dikten vi tar vår utgångspunkt när vi i detta poddsamtal reflekterar över vilken roll smärta, skav och obehag har i utvecklingen av dig...