4B: PÅ BALKONGEN – En medvetet utvecklande organisation

3B: PÅ BALKONGEN – Med kärlek i händerna

Välkommen till ett samtal ”på balkongen”, där Monika Neukirchen och Mairi Savage reflekterar över samtalet med Lasse ”Brandmannen” Gustavson om att ha kärlek i händerna! Efter varje poddsamtal med en gäst sätter sig Monika och Mairi på en mental balkong för att...