Ledarskaps-
programmet

Du leder som du är

Realisera din verksamhets inneboende potential med hjälp av det som ledarskapsutveckling börjar med – dig själv och utvecklingen av dig som människa.

Karl-Erik Edris, Monika Neukirchen och Fredrik Lidman i samtal.

I programmet Banbrytande ledarskap hjälper vi dig som är ledare att bli mer medveten om, förfina och vidareutveckla – kanske också transformera – de tankemodeller och förhållningssätt som ligger till grund för hur du uppfattar och hanterar de situationer som utgör din professionella verklighet.

Du får inspiration och perspektiv som hjälper dig att hitta den balans mellan medmänsklighet och målmedveten kraft som gör att du kan skapa det förtroende som frigör medarbetarnas kreativitet och vilja att göra sitt bästa.

Välkommen till en banbrytande utveckling av dig själv, ditt ledarskap och verksamheten du är satt att leda!

För dig som vill utveckla verksamheten som du leder

Banbrytande ledarskap vänder sig till dig som är ledare och som vill utveckla fler sidor av dig själv och ditt ledarskap.

Det viktiga för att gå detta program är inte vilken roll du har, utan att du har ett genuint intresse av att utveckla dig själv och den verksamhet du verkar i.

Boost* för ditt banbrytande ledarskap

Att vara banbrytande är svårt, och det kräver kontinuitet, tålamod och mod. När du har gått Banbrytande Ledarskap kommer du därför årligen att bli inbjuden till en Banbrytande BOOST. Boosten är en möjlighet för dig att återknyta till grundtankarna och metoderna du lärt dig under programmet och eftersom alla programomgångar bjuds in får du möjlighet att både träffa dina tidigare kurskollegor, och också få kontakt med dem som gått andra programomgångar av samma program.

* Boost: kraftig påverkan som sätter igång eller förstärker en önskad utveckling (SAOL)

Jag har gått ledarskapsutbildningar tidigare, men inget liknande. Kom tillbaks med energi, påfylld och upprymd. Vi kom varandra nära i gruppen. Annorlunda plats och upplägg, helt rätt och allt hänger ihop

Deltagare Banbrytande ledarskap

Perspektivvidgande, tankehöjande, filosofiskt – som ger dig perspektiv du inte är van att få på ledarskapsutbildningar.

Deltagare Banbrytande ledarskap

Vem är programmet till för?

Tidigare deltagare i programmet har haft roller som VD, avdelningschef, styrelseordförande, projektledare, HR-chef, verksamhetschef, förändringsledare och områdesansvarig.

Banbrytande ledarskap hjälper dig att:

Odla kontakten med det sanna och levande i dig själv som människa och ledare,

Använda hela dig – med alla dina förmågor – som en stark kraft för förnyelse,

Arbeta kreativt i grupp, bortom konkurrens- och kompromisslogik,

Pejla in den väg framåt som vill bli till i den aktuella situationen – tillsammans med andra.