Skip to content
Abstract-chaotic-background-629677830_4200x2362 - beskuren 1024px

Hillesgårdsakademin

En ny syn på människan och samhället börjar växa fram. Ett synsätt som hör samman med ett ledarskap där tilltron till människans framsynthet, vilja till ansvarstagande och skapande förmåga är fundamental. Vi tror på de möjligheter som öppnar sig när detta ledarskap omsätts i praktiken. Varmt välkommen!

Makt & kärlek

I workshopen Makt & Kärlek får du djupa insikter om makt och kärlek, som en hjälp att hitta och upprätthålla den balans som gör att du kan bidra kraftfullt till verklig förändring i ditt liv och i din omgivning.

Läs mer

Banbrytande ledarskap

Ett program med tre separata moduler, där du som ledare kan rusta dig för att genomföra yttre och inre förändring. Bland annat får du verktyg för att förändra ditt eget och din organisations agerande till att bli mer tillitsbaserat.

Läs mer

Mötesplats Akademin

Vi ordnar en mängd aktiviteter där du får ny energi, inspiration, stöd, kunskap och perspektivskifte. En del aktiviteter är öppna för alla, andra är för dem som gått programmen Makt & Kärlek eller Banbrytande Ledarskap.

Läs mer

Inspiration

Här kan du ta del av tankar, kunskap och påfyllning om ett nytt sätt att se på organisering och ledarskap. Här lägger vi upp intervjuer, artiklar, länkar och annat som vi producerar eller rekommenderar.

Läs mer

Läs vår nyhetsbrev, som kommer några gånger om året:Scroll To Top