Välkommen till Hillesgårdsakademin

 

 

Vi stöttar dig som vill förändra sättet på vilket ni leder och organiserar er verksamhet, för att ni som organisation och som enskilda individer ska få utrymme och möjlighet att förverkliga mer av er inneboende potential.

 

Banbrytande ledarskap

Du leder som du är. Alltså behöver ledarskapsutveckling börja just där – med dig själv och utvecklingen av dig som människa. I programmet Banbrytande Ledarskap hjälper vi dig som är ledare att bli mera medveten om, förfina och vidareutveckla – kanske också transformera – de tankemodeller och förhållningssätt som ligger till grund för hur du uppfattar och hanterar de situationer som utgör din professionella (och privata) verklighet. Du får inspiration och perspektiv som hjälper dig att hitta den balans mellan medmänsklighet och målmedveten kraft som gör att du kan skapa det förtroende som frigör medarbetarnas kreativitet och vilja att göra sitt bästa.

Välkommen till en banbrytande utveckling av dig själv, ditt ledarskap och verksamheten du är satt att leda!

Imago – banbrytande verksamhetsutveckling

Imago är Hillesgårdsakademins konsultverksamhet, där erfarna konsulter inom ledarskap och management stöttar dig och din organisation med utvecklingen av er verksamhet. Fjärilsblivandet är en central metafor i sammanhanget. Imagocellerna i en larv, är de celler som bär koden till den framtida fjärilen. Och i analogi med detta tror vi att våra organisationer vimlar av imagoceller, som med rätt stöd och i rätt gruppkonstellationer kan förlösa den kreativitet som behövs för lotsa den potentiella framtida fjärilen från en spröd första aning till konkret verklighet.

Låt oss skapa en ljus framtid tillsammans!

Mötesplats Akademin

Vi vill bidra till en ljusare framtid, och vi vill göra det tillsammans med dig. Därför erbjuder vi en inspirations- och mötesplats där vi tillsammans utforskar förutsättningar för ett brytande av den bana vi som individer, organisationer och samhälle är inne på. Vi producerar en podd, bjuder in till Meetup-träffar med mera.

Du är varmt välkommen!

Från Facebook:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi mejlar ut ett nyhetsbrev några gånger om året. Prenumerera gärna:Om Hillesgårdsakademin

All vår verksamhet syftar till hjälpa dig som är ledare eller medarbetare att:

  • fördjupa din självinsikt och din förmåga att helhjärtat samspela med andra i förverkligandet av gemensamma och meningsfulla målsättningar och syften.
  • verka som ”hel människa” i din organisation.
  • pejla in den framtid som vill bli till, och tillsammans med andra lotsa den från en spröd första aning till konkret verklighet.
  • i gruppkonstellationer samskapa er organisations väg framåt.

Vi vill verka för en ljus framtid, och vi vill göra det tillsammans med dig!

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 0435-215 30 (knappval 6)
info(a)hillesgardsakademin.se