Välkommen till Hillesgårdsakademin

 

 

Vi anordnar utbildningar för dig som är ledare och som vill utveckla fler sidor av dig själv och ditt ledarskap. Vi erbjuder också konsultstöd till dig som vill förändra sättet på vilket ni leder och organiserar er verksamhet, för att ni som organisation och som enskilda individer ska få utrymme och möjlighet att förverkliga mer av er inneboende potential. 

 

Vill du bli en banbrytande ledare?

Banbrytande Ledarskap är ett ledarskapsprogram där du får inspiration och perspektiv som hjälper dig att hitta den balans mellan medmänsklighet och målmedveten kraft, som gör att du kan skapa det förtroende som frigör medarbetarnas kreativitet och vilja att göra sitt bästa.

Behöver du stöd att få din organisation att flyga?

Imago är Hillesgårdsakademins konsultverksamhet, där erfarna konsulter inom ledarskap och management stöttar dig och din organisation med utvecklingen av er verksamhet. Larvens transformation till fjäril är vår metafor - imagocellerna i en larv är nämligen de celler som bär koden till den framtida fjärilen. Vi stöttar imagocellerna i din organisation så att den verksamhet du är satt att leda, utvecklas till det den är ämnad att bli.

Lyssna på vår podd Banbrytande ledarskap

I vår podcast reflekterar vi med olika gäster kring betydelsen och vikten av det banbrytande ledarskapet. Vi har talat kring teman som makt, att följa den inre kompassen och att använda symboler för att hitta vägen till sin potential. Andra teman har varit omdöme, att arbeta i grupp och att värna det levande.

Vi möts i Akademin!

Vi vill bidra till en ljusare framtid, och vi vill göra det tillsammans med dig. Därför erbjuder vi en inspirations- och mötesplats för att tillsammans utforska förutsättningar för att bryta de banor vi som individer, organisationer och samhälle är inne på. Välkommen till våra Meetup-träffar.

Om Hillesgårdsakademin

All vår verksamhet syftar till hjälpa dig som är ledare eller medarbetare att:

  • fördjupa din självinsikt och din förmåga att helhjärtat samspela med andra i förverkligandet av gemensamma och meningsfulla målsättningar och syften.
  • verka som ”hel människa” i din organisation.
  • pejla in den framtid som vill bli till, och tillsammans med andra lotsa den från en spröd första aning till konkret verklighet.
  • i gruppkonstellationer samskapa er organisations väg framåt.

Vi vill verka för en ljus framtid, och vi vill göra det tillsammans med dig!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vi mejlar ut ett nyhetsbrev några gånger om året. Prenumerera gärna:
 

 

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 073-398 24 55
info(a)hillesgardsakademin.se