Vår konsult-
verksamhet

Stöttar organisationers imagoceller

iMAGO är Hillesgårdsakademins konsultverksamhet, där mycket erfarna konsulter inom ledarskap och management stöttar dig och din verksamhet med att bryta ny mark.

Vi erbjuder rådgivning och stöd till ägare, styrelse och ledning i kultur- och organisationsförändringar. Vi stöttar utvecklingen av ledare, individer och team i hela organisationen. 

Vill du ses eller höras?

12 + 4 =

En partner som samskapar

Vi är din samarbetspartner snarare än din leverantör. Vi samskapar din förändringsresa, tillsammans med dig och din organisation.

Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris resonerar.

Vi vill att ni inte behöver oss

Vi strävar efter att bygga din organisations egna muskler för lärande och utveckling, så att ni behöver oss mindre och mindre.

Direkt nytta för er kärnverksamhet

Vi knyter all utveckling av individer tätt till verksamheten, så att lärandet kommer till nytta direkt i det som är er kärnverksamhet.

Zoomar ut och in

Vi förstår din organisation ur dess olika perspektiv, och kan både zooma ut för att betrakta helheten och zooma in till konkreta detaljer i delarna.

Lösa svåra verksamhetsproblem eller utveckla ledningsgrupper?

Vi har lång erfarenhet av att utforma övergripande strategier och skräddarsydda aktiviteter för att utveckla ledare, människor och organisationer.

Vi utgår alltid från er specifika situation, och här är några exempel på uppdrag vi har genomfört för andra kunder. 

”Tankesmedja” och bollplank till högsta ledningen kring verksamhetsutveckling.

Stöd i design av uppdrag, struktur och samspel mellan ledningsgrupper i en koncern.

Utveckling av förmågor till kreativt samskapande i ledningsgrupper.

Förstudie, design och leverans av ett program för utvecklingen av verksamheters samtliga chefer, inkl. högsta ledningen.

Design och genomförande av workshopsserier för lösande av svåra verksamhetsfrågor som skär på tvären i verksamheter.

Definition av en gemensam chefs- och ledarskapssyn.

Individuellt stöd till chefer i tuffa situationer.