Program-innehåll

Digitalt & internat

Programmet inleds med ett digitalt uppstartsmöte och följs därefter av två internat där vi träffas på Hillesgården utanför Ängelholm.

Däremellan möts vi vid en digital halvdagsträff. Sedan följer två handledningstillfällen i mindre grupper, där du får stöd i det förändringsarbete som du driver som ledare. Under denna tid möts vi även i hela gruppen vid en digital halvdagsträff. Till sist träffas vi på en programavslutning på NAV i Nacka utanför Stockholm.

Datum för nästa omgång

Digital uppstart (via Zoom): 13 februari 2025 klockan 13.00-17.00

Tredagars internat på Hillesgården: 12-14 mars 2025

Digital workshop (via Zoom): 11 april 2025 klockan 14.00-17.00

Tredagars internat på Hillesgården: 14-16 maj 2025

Imago-handledning (via Zoom): 13 juni samt 10 september 2025 (exakta tider bestäms under programmets gång)

Digital workshop (via Zoom): 21 augusti 2025 klockan 13.00-17.00

”Mitt banbrytande ledarskap”-programavslutning (på NAV i Stockholm): 2 oktober 2025 klockan 10.00-21.00

Vid de båda internat-tillfällena startar vi 15.00 första dagen, och avslutar 15.00 sista dagen (observera att dessa tider kan komma att anpassas så att de passar deltagares tåg- och flygtider).

Under internaten håller vi till på Hillesgården utanför Ängelholm.

Innehåll

Programmets olika delar

Programmets består av en variation av föreläsningar, egen reflektion, övningar, samtal i grupp och erfarenhetsutbyte.

Vi startar varje programdag med en gemensam meditation, eftersom din tillgång till hela dig är en central del av programmet och fundamentalt för att lyckas som banbrytande ledare.

Digital uppstart

Vi möts på Zoom 13.00-17.00

Vi träffas digitalt för att börja lära känna varandra och starta upp programmet. Under en eftermiddag varvar vi föreläsningsmoment med gemensamma reflektioner och övningar för att presentera oss för varandra och lägga en grund inför resten av programmet.

Internat 1: Jag själv som kreativt instrument

Tre dagar på Hillesgården, mellan Klippan och Ängelholm

Detta första internat har fokus på din egen inre kapacitet och utveckling. Du leder som du ÄR, och du är alltså själv det viktigaste (och enda) verktyg du har att tillgå i ditt ledarskap. För att bli en bättre ledare behöver du alltså fortsätta utforska ytterligare dimensioner av vem du är, och jobba för att förverkliga än mer av den potential du har som människa.

Vi ger dig några perspektiv på detta med att vara människa, och på vad den innebär att vara verkligt sann och levande. Vi kommer att prata om själen och dess intelligens, och om egot och dess försvarsmekanismer.

Digital workshop: Att leda med hjärtat

Vi möts på Zoom, 14.00-17.00

Under denna digitala halvdag utforskar vi hur vi på vår respektive hemmaplan kan skapa förutsättningar för individuell och gemensam utveckling. Med ett lärförhållande till allt vi gör, psykologisk trygghet, utvecklingspraktiker samt en nyfikenhet på att förstå mer om sig själv och andra, blir det möjligt att som grupp kunna hantera och navigera på en allt högre nivå av komplexitet. Vid träffen ger vi perspektiv på lärande och utveckling, och vi ger inspel kring konkreta tillvägagångssätt för att skapa en ”infrastruktur för lärande” i din organisation.

Internat: Mitt ansvar för framtiden

Tre dagar på Hillesgården, mellan Klippan och Ängelholm

Verkligheten i organisationer är komplex och i det moderna livet finns det en tendens att överbetona intellektet (och kontroll) på bekostnad av känsla, intuition och öppna och levande processer tillsammans med andra. Detta andra internat har därför fokus på förmågorna till kreativt grupparbete för utvecklingen av den verksamhet du leder.

Vi ger ett perspektiv på kreativitet och om vad som krävs för att vara verkligt kreativ och ge upp den bana man är inne på för att bryta en ny väg. Och om arbete i grupp som går bortom konkurrens- och kompromisslogik och i stället fokuserar på att tillsammans försöka pejla in vad som vill bli till (det vill säga den potential som finns men som ännu inte är realiserad). I det sammanhanget undersöker vi intuitionen och omdömets centrala roller och hur man kan vidareutveckla dessa båda förmågor.

Handledning x 2: iMAGO-handledning

Exakta tider bokas gemensamt vid avslutandet av det andra internatet

I mindre grupper träffas vi vid två tillfällen digitalt under några timmar per tillfälle, för att stötta varandra i det konkreta och praktiska arbetet i utveckling av din verksamhet och av dig själv som ledare. Vi tar upp aktuella situationer som du vill använda gruppen att tänka tillsammans kring, eller någonting du vill bli speglad i av dina deltagarkollegor. Varje handledningsgrupp får också stöd av en av oss programledare.

Digital workshop: Banbrytande verksamhetsutveckling

Vi möts på Zoom, 14.00-17.00

Under denna digitala halvdag fortsätter vi att utforska perspektiv och metoder som möjliggör banbrytande verksamhetsutveckling. Vi söker bl a hitta sätt att ytterligare stärka den ”kreativitetskupol” som behöver vara formad runt en viktig fråga som du driver på hemmaplan.

”Mitt banbrytande ledarskap” - programavslutning

På NAV i Nacka utanför Stockholm som avslutas med gemensam middag

Vi knyter ihop vårt lärande från hela tiden vi haft tillsammans. Vi blickar också framåt för att ge dig ordentlig kraft i din egen fortsatta lärresa.

Pris & villkor

Pris

Priset för programmet Banbrytande ledarskap är 49 000 kr.

Kostnad för kost och logi tillkommer med 3 950 kr per internattillfälle.

Samtliga priser är angivna exkl. moms.

Villkor

Om avbokning av Banbrytande ledarskap sker senare än 10 kalenderdagar före den digitala uppstarten kommer Stiftelsen Hillesgårdsakademin att debitera hela kostnaden för hela programmet, det vill säga 49 000 kr exkl. moms.

När du anmäler dig till programmet bokas kost och logi under internaten automatiskt. Kostnad för detta betalas på plats. Dock ansvarar du som deltagare själv för avbokning av kost och logi, enligt Hillesgårdens regler, i det fall du skulle behöva avboka din medverkan vid en enskild modul.

Vanliga frågor & svar

Hur definierar ni "banbrytande"?

Att bryta en bana är att lyckas gå från den konventionella (i samhället och/eller branschen) och närmast automatiska vägen framåt som just nu känns som mest normal och legitim, till något kreativt unikt. Att bryta en bana på detta sätt är krävande och har samtidigt potentialen att vara djupt meningsfullt och avgörande för förnyelsen av verksamheten.

Får man en certifiering eller diplom efter programmet?

Du får ett diplom efter genomgånget program.

Jag bor inte i Skåne, kan jag delta i programmet ändå?

Ja, absolut! Tidigare deltagare har kommit från Sundsvall i norr till Malmö i söder.

Hur vet jag om programmet passar mig och mina utvecklingsbehov?

Om du har en krävande utvecklingsagenda, eller själv har en ambition att driva en förändring och vill vidga din repertoar, är detta ett väldigt bra program för dig. Vill du prata med någon i programledningen innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, så resonerar vi tillsammans kring huruvida detta är rätt utvecklingssteg för dig.

Jag är ledare, men har ingen formell chefsroll. Kan jag ändå gå programmet?

Ja, om du leder någon fråga/delverksamhet där du har en krävande utvecklingsagenda.

Jag är intresserad av personlig utveckling, är det här en kurs för mig?

Det centrala i programmet Banbrytande ledarskap är ett rejält intresse för att utveckla den verksamhet du ansvarar för. Dock är du själv ditt primära verktyg för ett banbrytande ledarskap, så programmet lägger även stort fokus på din utveckling som människa och ledare.

Jag är ny i min chefsroll och vill få verktyg i chefskapet, är Banbrytande ledarskap något för mig?

Då ska du söka dig till andra kurser hos andra leverantörer. Om du vill diskutera det, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi har lång erfarenhet av traditionell ledarskapsutveckling och hjälper dig gärna att hitta rätt.