Välkommen till ett samtal på balkongen*, där Monika Neukirchen och Mairi Savage reflekterar över samtalet med Marie Storkholm om hennes erfarenhet av att bygga en medvetet utvecklande organisation!

I samtalet med Marie Storkholm hänvisas bland annat till Robert Kegans och Lisa Laheys teori om Deliberately Developmental organizations, förkortat DDO, som de skriver om i boken ”An everyone culture”. Monika och Mairi startar därför sitt balkongprat med att prata lite om DDO:s, eller som de har valt att översätta det – En medvetet utvecklande organisation.

* Efter varje poddsamtal med en gäst sätter sig Monika och Mairi på en mental balkong för att reflektera kring det tidigare avsnittet. Uttrycket ”på balkongen” kommer från Ronald Heifetz ledarskapsteori Adaptivt Ledarskap och syftar på att hitta en position där man får större överblick och på så sätt kan förstå situationer och skeenden på ett klokare och mer nyanserat sätt.

Bilden är en illustration av de tre element som i Robert Kegans och Lisa Laheys bok An Everyone Culture, beskrivs vara nödvändiga för att skapa det de kallar för en DDO, eller Deleberately Developmental Organization. Illustrationen är en fri tolkning, liksom vår översättning av de ursprungliga begreppen Home, Edge och Groove.

…………….

Vill du fördjupa din inom den forskning som nämns i avsnittet rekommenderar vi följande artiklar och böcker:

Vill du fördjupa din inom den forskning som nämns i avsnittet rekommenderar vi följande artiklar och böcker: