I detta avsnitt pratar Mairi Savage och Monika Neukirchen med Marie Storkholm som är läkare, forskare och klinikchef på obstetrik/gynekologi på regionshospitalet i Horsens i Danmark. När Marie tillträdde denna roll för fem och ett halvt år sedan hade hon från arbetet med sin doktorsavhandling med sig en djup förståelse för hur ett ledarskap i komplex miljö behöver utövas för att människorna och verksamheten ska må bra. Och hennes ambition att i sin nuvarande roll leda på detta sätt har givit fantastiska resultat och väckt stort intresse inom dansk hälso- och sjukvård.

I samtalet med Marie hänvisas bland annat till Robert Kegans och Lisa Laheys teori om Deliberately Developmental Organizations, förkortat DDO. I boken ”An everyone culture” beskriver de hur några företag de studerat med intention skapade en utvecklande miljö, som i sin tur skapar förutsättningar för välmående människor och organisation. Deras teori om vad som möjliggör detta summeras med tre delar som behöver vara på plats, nämligen:

  • Hemmahamnar (trygghet)
  • Utvecklingsambition (varje individs vilja att utvecklas)
  • Utvecklingspraktiker (praktiker för hur man utvecklar sig själv, varandra och verksamheten)

I avsnitt 4B – På balkongen, pratar Mairi och Monika mer om denna teori. Så lyssna gärna på det avsnittet om du vill orientera dig ytterligare i den bakomliggande teoribildningen.

Avsnittets introduktion är på svenska, och själva samtalet är på engelska och inspelat digitalt.

Bilden är en illustration av de tre element som i Robert Kegans och Lisa Laheys bok An Everyone Culture, beskrivs vara nödvändiga för att skapa det de kallar för en DDO, eller Deleberately Developmental Organization. Illustrationen är en fri tolkning, liksom vår översättning av de ursprungliga begreppen Home, Edge och Groove.

…………….

Vill du fördjupa din inom den forskning som nämns i avsnittet rekommenderar vi följande artiklar och böcker: