Välkommen till ett samtal ”på balkongen”, där Monika Neukirchen och Mairi Savage reflekterar över samtalet med Lasse ”Brandmannen” Gustavson om att ha kärlek i händerna! Efter varje poddsamtal med en gäst sätter sig Monika och Mairi på en mental balkong för att reflektera kring det tidigare avsnittet.

Uttrycket ”på balkongen” kommer från Ronald Heifetz ledarskapsteori Adaptivt Ledarskap och syftar på att hitta en position där man får större överblick och på så sätt kan förstå situationer och skeenden på ett klokare och mer nyanserat sätt.