Ersta diakoni ingår i det som i Sverige kallas för idéburen vård. I detta samtal med Sassa Roshandel, chefssjuksköterska och verksamhetschef på Ersta, är Monika Neukirchen och Mairi Savage nyfikna på detta med att vara buren av en idé. Vilken skillnad gör det att utgå från idén och sedan formulera sitt uppdrag och sin verksamhet, jämfört med att göra det i omvänd ordning? Hur märks den idé som bär Ersta diakoni, i vardagen? Och vad kan offentlig och privat vård lära sig av den idéburna sektorn?

Samtalet kommer också in på det subtila, det som känns i atmosfären. Om kring hur hela människan kan få plats, och om hur Ersta värnar kopplingen till det levande, till historien, till platsen och till varandra.