Hillesgårdsakademin

Kvinna

En ny syn på människan och samhället börjar växa fram. Ett synsätt som hör samman med ett ledarskap där tilltron till människans framsynthet, vilja till ansvarstagande och skapande förmåga är fundamental.

Vi tror på de möjligheter som öppnar sig när detta ledarskap omsätts i praktiken.

Stiftelsen Hillesgårdsakademin arrangerar dels programmet Banbrytande ledarskap varje år, dels en mötesplats i form av en arena för samtal om hur makt kan befruktas med medmänsklighet och kärlek.

Varmt välkommen!

Vill du ha information då och då om det som händer inom Hillesgårdsakademin? Anmäl det här!
* anger obligatoriska fält