Välkommen till Hillesgårdsakademin

Hillesgårdsakademin erbjuder en unik utvecklingsmiljö för dig som vill förändra på djupet – förändra ditt eget liv, din organisation eller hela vårt gemensamma samhällsbygge.

Idén med Hillesgårdsakademin är att utveckla ett sätt att förstå och förhålla sig till världen som sätter medmänsklighet och kärlek i centrum. Med ett sådant synsätt faller det sig naturligt att inte bara helhjärtat ta tillvara och bejaka varje människas kraft och glädjefyllda skaparförmåga utan insikten växer också att vi måste låta själens omdöme och intelligens vägleda våra beslut och stärka vår handlingskraft.

Hillesgårdsakademin erbjuder:

  • inspiration och utveckling för individer
  • program för ledare
  • verksamhetsutveckling för organisationer

Varmt välkommen!

Vill du ha information då och då om det som händer inom Hillesgårdsakademin? Anmäl det här!
* anger obligatoriska fält