Boost 2024

En boost för dig

Att vara ledare är krävande, och än mer så om du leder en banbrytande utveckling. 

Därför bjuds du som har gått Banbrytande ledarskap in till en tredagars Banbrytande BOOST* för att stärka dina och din verksamhets banbrytande förmågor framåt.

*Boost: kraftig påverkan som sätter igång eller förstärker en önskad utveckling (SAOL)

Årets tema: Ansvar, stolthet och mening

Årets tema ”Ansvar, stolthet och mening” fördjupar fundamentala frågor för både verksamheten vi leder och för oss som individer:

  • Varför gör vi det vi gör om dagarna?
  • Vad tar vi ansvar för?
  • Vad tjänar det för syften?

För tänk om energin i en verksamhet inte primärt kommer från ägares krav på avkastning eller politikers krav på resultat utan från en djupare plats av meningsfullhet. Vad blir möjligt då?

Vem kan anmäla sig?

Banbrytande BOOST vänder sig till dig som har gått programmet Banbrytande ledarskap.

 

Film om BOOST 2024:

Innehåll

Banbrytande BOOST är tänkt att ge dig och din verksamhet:

  • Nya och fördjupande vinklar på det banbrytande ledarskapet
  • Möjligheter för de verksamheter som är representerade, att inspireras av varandra
  • En paus i vardagen som möjliggör reflektion, inspiration och lärande
  • Avsatt tid för att fylla på och kultivera din ”förståelsekompost”
Innehåll

Vi kommer bland annat att:

  • Fördjupa med inspel, övningar och synsätt kring temat: Ansvar, stolthet och mening
  • Återknyta till fundamenten och praktikerna för det banbrytande ledarskapet
  • Inspirera varandra kring praktiserandet av ett banbrytande ledarskap i var och ens vardag och verksamhet

Du kommer att känna igen ett antal av momenten från modulerna i Banbrytande ledarskap – t.ex. meditationen på morgonen, reflektionspromenader, föreläsningar mm. Men du kommer också att få en hel del nytt, både avseende innehåll och format.

Fördjupat om innehållet

När man väl börjar känna att man fattat att ett banbrytande ledarskap inte är en egogrej utan att det hänger ihop med en upptäcktsfärd i att förstå vem man djupast sett är, då händer något avgörande i ens inre.

Man inser alltså inte bara att ledarutveckling förutsätter modet att fortsätta ens upptäcktsfärd i självinsikt, utan man börjar också se att allt verkligt ledarskap – oavsett vad man kallar det – är ett naturligt utflöde av ens försök att komma till sin rätt som människa.

Detta har att göra med hur vi människor fungerar. På ytan är det mycket egolarm och styvnackade prestigepiruetter, och i en tid som vår är detta på ett kollektivt plan accentuerat till kris- och konfliktnivåer som får många att befara det värsta för både mänskligheten och planeten Jorden. Men som många anar – och alla som seriöst arbetar med sig själva vet – finns det ett annat medvetandeskikt i människan som går bortom egonivån.

Det är ett medvetandeskikt som har många namn, men som framförallt kännetecknas av en kärlek som kan översättas till en vilja att sköta allt väl och ansvarsfullt, och inte på bekostnad av andra (inklusive djur och natur). Ett medvetandeskikt som behöver få betydligt mer makt i formandet av framtiden. Och det är i detta medvetandeskikt som det banbrytande ledarskapet har sin källa och får sin kraft.

Så därför är tanken bakom Banbrytande ledarskap att vi, efter det vi skulle kunna kalla vår grundutbildning, erbjuder en arena där vi kan fortsätta att utvecklas tillsammans i vår förmåga att utöva ett ledarskap som hjälper våra institutioner, organisationer och företag att fullgöra – och vid behov omdefiniera och transformera – sina uppgifter och funktioner så att vi slipper oroa oss för framtiden utan i stället känner ett realistiskt hopp växa om en ljus framtid.

Detta kan verka högtflygande. Men om man bryter ner den här drömmen i detaljer så blir det tydligt att allt inte handlar om nationella, övernationella och globala planer som genomdrivs med hård, auktoritär maktkraft. Snarare är det en fråga om att enskilda människor är fokuserade på sin grej och inte är rädda för att sätta sig själva på spel i sin utveckling till mogna och medkännande människor, som vill tillsammans med andra konstruktivt utveckla och omskapa den del av tillvaron där de själva befinner sig och verkar.

Det är den här typen av framtidsskapande som ett banbrytande ledarskap möjliggör.

Tider, pris och anmälan

När: 21-23 maj 2025

Var: Hillesgården (mellan Ängelholm och Klippan)

För vilka: Du som gått programmet Banbrytande Ledarskap

Pris: 16.000 kr, exkl. moms (19.950 kr med kost och logi, exkl. moms)

Anmälan: Kontakta Monika Neukirchen