Vi i Hillesgårdsakademin

 

Vi delar övertygelsen att ett framtida välmående samhälle kräver en ny typ av ledare och ett nytt sätt att organisera företag och andra verksamheter.

 

 

Här presenteras vi som är verksamma i Hillesgårdsakademins ledarskapsprogram och i Imago. Utöver oss har vi ett nätverk med konsulter och föreläsare som är knutna till Hillesgårdsakademin och som vi samarbetar med då det behövs i ett uppdrag eller i en utbildning.

 

Fredrik Lidman

Fredrik Lidman

Programledare Banbrytande ledarskap
Imago-konsult

Jag började utforska inre och yttre utveckling som ung officer på 1980-talet. Den yttre utvecklingen handlade då om att utveckla innovativa lösningar för att höja ett regementes förmågor i stridsteknik.

Jag kom efter examen från Handelshögskolan i Stockholm att arbeta med krävande strategiska utmaningar som managementkonsult (McKinsey) och företagsledare. Sedan 2002 har jag stöttat utvecklingen av tusentals ledare och många verksamheter inom såväl internationellt näringsliv, ideella verksamheter som offentlig förvaltning.

Fredrik Lidman

fredrik(a)hillesgardsakademin.se | 070-378 12 91

Monika Neukirchen

Monika Neukirchen

Programledare Banbrytande ledarskap
Imago-konsult

Mina första år i yrkeslivet jobbade jag med svårt sjuka barn. Att träffa människor när de är som mest sårbara är utmanande, men det var också en ynnest. I sårbarheten får man tillgång till hela människan på ett sätt som man annars sällan får. Och allt sedan dess söker jag det äkta hos varje människa jag möter.

Min karriär därefter kom att handla om kommunikation och management. Och efter många år som konsult där jag hjälpt ledare och företag att förbättra sin organisation genom omorganisering eller styrmodeller börjar min cirkel nu slutas. Jag tror förvisso att strukturer behövs i organisationer. Men jag tror att vi kan göra revolution om vi vågar vara hela människor. Om vi vågar släppa kontroll, prestige och rädsla. Om vi vågar vara sårbara.

Monika Neukirchen

monika(a)hillesgardsakademin.se | 073-398 24 55

Karl-Erik Edris

Karl-Erik Edris

Programledare Banbrytande ledarskap
Imago-konsult

I mitt liv förändrade meditationen allt. Jag hade känt mig som en främmande fågel i en värld på väg åt fel håll. Men när jag vände mig inåt öppnades portar som väckte min kärlek till människorna och världen. Jag fick en orubblig tro att oavsett hur stora problem vi har så finns en ljus framtid inom räckhåll om vi vågar öppna oss för det vackraste och starkaste inom oss.

Ledarskap, samhällsbyggande och frågorna om livets mening står mig därför nära. Samtidigt vet jag att djupt inifrån kommande utveckling inte kan läras ut, utan bara katalyseras. Den stora glädjen i mitt liv är därför mina försök att bidra till andras utveckling genom bland annat bokskrivande, föreläsande och mentorskap.

Karl-Erik Edris

karl-erik(a)hillesgardsakademin.se | 070-797 24 93

Elena Wallén Björkenäng

Elena Wallén Björkenäng

Symbolpedagog och fakultet i våra program och kurser

Jag, precis som många andra, fastnade ofta i huvudet, logiken och intellektet när jag stod inför val, utmaningar och nya möjligheter. När jag, för snart tio år sedan, upptäckte kraften i de budskap som symboler kan ge oss väcktes en vilja att nyfiket fortsätta utforska symbolvärlden. Insikten att den visdom som finns inom oss kan skapa mod att förändra och utveckla oss om vi bara får fatt i den, var något som jag ville dela med andra.

I min roll som konsult, coach och facilitator kombinerar jag lekfullhet och kreativitet i form av bilder, måleri, sagor, berättelser m.m. med fokus på arbete med visioner och mål samt utveckling av team och individer. Det är fascinerande att se hur överraskande, omtumlande och befriande en process kan vara. Jag är symbolpedagog, och mitt företag heter Symbols for Success.

Elena Wallén Björkenäng

Elisabeth Linder

Elisabeth Linder

Kommunikatör

Livet är inte bara att vara effektiv och springa fort, utan det som sker på insidan av oss är kanske ännu viktigare än det yttre. Redan som mycket ung insåg jag att livets stora frågor speglas i det lilla, och att människans inre utveckling fortsätter med små, små steg om man vårdar den och ser till att växa i tillit. Jag söker mig till sammanhang där detta är möjligt, och vill gärna bidra med mina förmågor så att vi blir många som växer tillsammans. 

Att kommunicera handlar om att veta vad man vill förmedla och vem man vill nå. När det fungerar riktigt bra kan man beröra på djupet och få till verklig förändring, det är fantastiskt att vara med om. Jag har arbetat med kommunikation i många former och olika roller genom åren, och är delaktig i kommunikationen för Hillesgårdsakademin. Jag arbetar numera med samtalscoaching via mitt företag Linder Kultur & Kommunikation AB, där jag också erbjuder språkrådgivning och textvård samt sång- och musikprogram.

Elisabeth Linder

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 073-398 24 55
info(a)hillesgardsakademin.se