Vår podd Banbrytande ledarskap

 

I vår podcast reflekterar vi med olika gäster kring betydelsen och vikten av det banbrytande ledarskapet. Samtalsledare: Monika Neukirchen.

Här hittar du alla avsnitt, och du kan också
följa podden på Soundcloud och på andra ställen
där du kan lyssna på poddar. 

 

11. Ledarskapets tre intelligenser - Marika Ronty

I detta avsnitt pratar vi med organisationspsykologen Marika Ronty, som utöver rationell och emotionell intelligens även adderar själslig intelligens som central i ledarskap. Vi talar med Marika om vad som krävs av ledare i dag, och om vad själen och andlighet har med ledarskap att göra. Vi pratar om behovet av att på djupet förstå sig själv, om själens roll i kreativitet och innovation, och om kvaliteten på det vi gör när vi är förankrade i vårt eget inre. Blir du inspirerad och vill läsa mer rekommenderar vi Marikas böcker ”Ledarintelligens med själ, hjärta och hjärna" och ”Vägen du ännu inte gått”.

10. Den långa viljan – Annika Laurén, Ekobanken

Det moderna projektet krackelerar och för att det nya ska kunna växa fram behöver det finnas institutioner som stödjer det. Ekobanken är ett svenskt exempel på ett sådant initiativ och i detta avsnitt berättar Annika Laurén om sin banbrytande resa med att starta upp och utveckla en idéstyrd bank. Vi pratar om hur regelverk och politik gjorde resan svår, och hur det som tedde sig i det närmaste omöjligt visade sig vara möjligt tack vare ett gediget grupparbete och en respekt och lyhördhet för det Annika kallar för "den långa viljan".

9. Vad tjänar du

Vilket är ditt syfte, ditt why eller varför inte kalla det för ditt kall? Vad är det du tjänar? Monika Neukirchen talar i detta avsnitt med Karl-Erik Edris och Fredrik Lidman om hur en tjänande inställning kan vara vägen till ett rikt och meningsfullt liv, och också vägen till bättre organisationer och en bättre värld. I samtalet reflekterar de om hur man, genom att bli uppmärksam på signaler från sitt inre, bättre kan förstå sitt syfte och sitt uppdrag i livet.

8. Banbrytande grupparbete

Fredrik Lidman, Karl-Erik Edris och Monika Neukirchen samtalar om gruppens centrala roll i arbetet med att lämna den väg vi är inne på för att hitta en ny bana. De pratar om skillnaden mellan att med intellektet tänka fram en lösning, jämfört med att tillsammans i en grupp pejla in ett kreativt pockande av något som vill bli till. Och de pratar om vad som krävs av en individ för att kunna delta i ett banbrytande grupparbete, och om egot och kreativa processer. Och de pratar om att förhålla sig varsamt till födelsen av något nytt.

7. Om omdöme

Karl-Erik Edris reflekterar i detta avsnitt över omdömets viktiga roll i ledarskapet, och om faran med tvärsäkerhet och fixerade föreställningar. Vi försöker ringa in vad omdömet består av, och pratar om vikten av att ge människor utrymme att lyssna till och lita på sitt omdöme, och om omdömets betydelse för lärande och innovation.

6. Att värna det levande i din organisation

Jan Eriksson och Karl-Erik Edris fortsätter sitt samtal om det levande, och fokuserar i detta avsnitt på det levande i organisationer. Om konsekvenser av att organisationer blir mekaniska och döda, och om ledarens roll och möjlighet att värna det levande genom att ge utrymme för människor att själva kunna agera utifrån det man vet är rätt, snarare än att leverera enligt färdigdefinierade mallar.

5. Att leva tills du dör

Jan Eriksson, verksamhetschef på Friskis & Svettis Täby, och Karl-Erik Edris samtalar om att som människa värna det levande i sitt inre och behålla livet i själen ändå tills den dag kroppen dör. Om meningsfullhet och fokus på att göra något bra för andra, som ingredienser till ett levande liv, och om vad detta med att vara levande som människa har med ledarskap, företagsledning och organisering att göra.

4. Symboler som vägen till din potential

Kajsa Ingemarsson och Elena Björkenäng samtalar om den inre värld vi kan få tillgång till via symboler som drömmar, bilder eller musik. Och om ett förhållningssätt till vad det innebär att vara människa, som möter självets längtan snarare än egots vilja.

3. Om makt

Maryam Yazdanfar och Karl-Erik Edris reflekterar kring makt, maktkamper, maktmissbruk, demokratisk makt och om varje människas ansvar att ta den makt man själv har omdöme att förvalta. Och om kärlekens relation till makten.

2. Att följa sin inre kompass

Annika Kolmert, Maryam Yazdanfar och Anna Jonasson reflekterar - tre framgångsrika kvinnor som hade status, makt och höga löner, men valde att tacka nej till allt det, för att deras dåvarande sammanhang inte stämde överens med deras inre kompass.

1. Att vara banbrytande

Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris samtalar om vad det innebär att bryta en bana, varför det är viktigt att i vår tid att ifrågasätta förgivettagna sanningar samt vad som krävs av varje individ för ett decentraliserat världsförbättrande.

Marika Ronty, som pekar på vikten av själslig intelligens i avsnitt 11 av podden.

Fredrik Lidman, Karl-Erik Edris och Monika Neukirchen

Avsnitt 9 spelades in på ön Ekskäret, här syns Fredrik Lidman, Karl-Erik Edris och Monika Neukirchen strax efter samtalet.

Fredrik Lidman

Karl-Erik Edris mitt under inspelningen av avsnitt 8.

Karl-Erik Edris, Monika Neukirchen och Jan Eriksson

Karl-Erik Edris, Monika Neukirchen och Jan Eriksson i samband med att avsnitt 5 och 6 av podden spelades in.

Deltagare i poddavsnitt 4

I poddavsnitt 4 leder Monika Neukirchen ett samtal med Elena Wallén Björkenäng och Kajsa Ingemarsson.

Inspelning poddavsnitt 3

I poddavsnitt 2 samtalar Monika Neukirchen med Maryam Yazdanfar, Annika Kolmert och Anna Jonasson.

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 073-398 24 55
info(a)hillesgardsakademin.se