Programledare och föreläsare

 

Vi delar övertygelsen att ett framtida välmående samhälle kräver en ny typ av ledare och ett nytt sätt att organisera företag och andra verksamheter.

 

Tre programledare med gedigen erfarenhet

Hillesgårdsakademins workshopar och ledarskapsprogram leds av Fredrik Lidman, Monika Neukirchen och Karl-Erik Edris – som sinsemellan har väldigt olika bakgrunder.

Fredrik har en djup kunskap och erfarenhet inom ledarskapsutveckling, Monika har gedigen erfarenhet av management och organisering, och Karl-Erik är en framstående tänkare kring människans och samhällets utveckling. Tillsammans skapar de en spännande mix av inre och yttre utveckling.

Dessutom ingår flera intressanta och tankeledande personer som gästföreläser och leder delar av Hillesgårdsakademins aktiviteter, se nedan.

 

Fredrik Lidman

Fredrik Lidman

Jag började utforska inre och yttre utveckling som ung officer på 1980-talet. Den yttre utvecklingen handlade då om att utveckla innovativa lösningar för att höja ett regementes förmågor i stridsteknik.

Jag kom efter examen från Handelshögskolan i Stockholm att arbeta med krävande strategiska utmaningar som managementkonsult (McKinsey) och företagsledare. Sedan 2002 har jag stöttat utvecklingen av tusentals ledare och många verksamheter inom såväl internationellt näringsliv, ideella verksamheter som offentlig förvaltning.

Fredrik Lidman
fredrik(a)hillesgardsakademin.se | 070-378 12 91

 

Monika Neukirchen

Monika Neukirchen

Mina första år i yrkeslivet jobbade jag med svårt sjuka barn. Att träffa människor när de är som mest sårbara är utmanande, men det var också en ynnest. I sårbarheten får man tillgång till hela människan på ett sätt som man annars sällan får. Och allt sedan dess söker jag det äkta hos varje människa jag möter.

Min karriär därefter kom att handla om kommunikation och management. Och efter många år som konsult där jag hjälpt ledare och företag att förbättra sin organisation genom omorganisering eller styrmodeller börjar min cirkel nu slutas. Jag tror förvisso att strukturer behövs i organisationer. Men jag tror att vi kan göra revolution om vi vågar vara hela människor. Om vi vågar släppa kontroll, prestige och rädsla. Om vi vågar vara sårbara.

Monika Neukirchen
monika(a)hillesgardsakademin.se | 0733-98 24 55

 

Karl-Erik Edris

 

Karl-Erik Edris

I mitt liv förändrade meditationen allt. Jag hade känt mig som en främmande fågel i en värld på väg åt fel håll. Men när jag vände mig inåt öppnades portar som väckte min kärlek till människorna och världen. Jag fick en orubblig tro att oavsett hur stora problem vi har så finns en ljus framtid inom räckhåll om vi vågar öppna oss för det vackraste och starkaste inom oss.

Ledarskap, samhällsbyggande och frågorna om livets mening står mig därför nära. Samtidigt vet jag att djupt inifrån kommande utveckling inte kan läras ut, utan bara katalyseras. Den stora glädjen i mitt liv är därför mina försök att bidra till andras utveckling genom bland annat bokskrivande, föreläsande och mentorskap.

Karl-Erik Edris
karl-erik(a)hillesgardsakademin.se | 070-797 24 93

Förutom våra tre fasta programledare ingår fler i Hillesgårdsakademins fakultet, bland andra:

Lasse Brandmannen Gustavsson

Lasse "Brandmannen" Gustavson

Som nyanställd brandman var jag tidigt med om en gasexplosion i samband med en utryckning. Min kollega dog efter en månads intensivvård, jag vaknade efter två månader. Min kroppsvikt var då halverad till 40 kg, jag var blind och stum. Mina fingrar var amputerade och jag hade 40-procentiga hudbrännskador. De allvarligaste brännskadorna var trots allt lungbrännskadorna.

Under den medvetslösa perioden hade jag ett par omvälvande ljus- och gestaltupplevelser. Dessa upplevelser har transformerat min syn på vad det innebär att vara människa, vad liv är och vad död kan vara. Initialt innebar det att jag kände mig buren under den mest smärtsamma och intensiva vårdperioden, men också att jag upplevde mänskliga gärningar i ett helt nytt ljus. Sekundärt har det inneburit att jag tagit ett betydligt större ansvar för mitt eget liv och den frihet som följer med det.

Efter två års rehabilitering kunde jag återgå till utryckningstjänst igen. En triumf för viljans kraft, yrkesmässig laganda och verkliga värderingar. Efter sju år valde jag att sluta och studerade på heltid i två år. Jag läste ämnen som salutogen livsstil, resilience, mental träning och självledarskap. Jag kom också in på grupputveckling, samverkan och själsliga värden.

Sedan 1990-talets början har det blivit mitt arbetsfält att föreläsa, utbilda och utveckla dessa områden.

Utbildning har för mig blivit som själens andning:  Ska jag ha något att andas ut, behöver jag också få andas in.

Elena Wallén Björkenäng

Elena Wallén Björkenäng

Jag, precis som många andra, fastnade ofta i huvudet, logiken och intellektet när jag stod inför val, utmaningar och nya möjligheter. När jag, för snart tio år sedan, upptäckte kraften i de budskap som symboler kan ge oss väcktes en vilja att nyfiket fortsätta utforska symbolvärlden. Insikten att den visdom som finns inom oss kan skapa mod att förändra och utveckla oss om vi bara får fatt i den, var något som jag ville dela med andra.

I min roll som konsult, coach och facilitator kombinerar jag lekfullhet och kreativitet i form av bilder, måleri, sagor, berättelser m.m. med fokus på arbete med visioner och mål samt utveckling av team och individer. Det är fascinerande att se hur överraskande, omtumlande och befriande en process kan vara. Jag är symbolpedagog, och mitt företag heter Symbols for Success.

Hans Landeström

Hans Landeström

Som behandlare för människor med stressrelaterad ohälsa kom jag 2004 att jobba med naturen som källa till hälsa och välmående. När jag fick erfara hur trädgårdar, engelska parkmiljöer och vistelse i skog och mark gav lindring och bot till personer med stress, utmattning, ångest och depression, insåg jag hur avgörande naturkontakten är för vår glädje, lycka och arbetsförmåga.

Som miljöengagerad psykolog har jag sedan kommit att forska om terapeutiska naturupplevelser, undervisa i ekoterapi och fortsätta ha terapisessioner utomhus. Allt för att väcka och utveckla vår kärlek till naturen, eftersom vi har mycket lättare att bry oss om det vi älskar.

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm

Tfn 073-398 24 55
info(a)hillesgardsakademin.se