Om oss

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin är politiskt och religiöst obunden, och har som vision att en ljus framtid är möjlig. Vi vill sammanföra människor för att underlätta detta.

 

Vad gör vi?

Hillesgårdsakademin stödjer ledare att utveckla en personlig mognad som gör ett tillitsbaserat ledarskap möjligt. Ett ledarskap som bygger på och frigör gruppens kraft och framtidsmottagliga kreativitet.

Vi erbjuder olika former av utbildningar, seminarier, konferenser, föreläsningar etc. Genom denna verksamhet vill vi bygga upp en växande krets av fysiska och juridiska personer som kan få stöd för sitt förändringsarbete, och som även kan bidra till vidareutvecklingen av Hillesgårdsakademins verksamhet.

Våra programledare och föreläsare

Hillesgårdsakademins utbildningskoncept drivs av Fredrik Lidman, Monika Neukirchen och Karl-Erik Edris. Men många fler är involverade som fakultet, initiativtagare till specifika aktiviteter eller gästföreläsare vid programmen. Läs mer om programledare och fakultet här.

Ett framtida välmående samhälle kräver en ny typ av ledare och ett nytt sätt att organisera företag och andra verksamheter.

— Stiftelsen Hillesgårdsakademin

Våra kontaktuppgifter

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 0435-215 30 (knappval 6)
E-post info(a)hillesgardsakademin.se

Bankgiro 141-1685

Stiftelsen Hillesgårdsakademin har sitt säte i Klippans kommun.
Organisationsnummer 802479-7790.
Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Monika Neukirchen (ordf.)
Karl-Erik Edris
Fredrik Lidman
Elisabeth Linder
Patrik Sandström

Våra systerstiftelser

Stiftelsen Hillesgården

Stiftelsen Hillesgårdspriset

Stiftelsen Hilarionakademin

Därför finns vi på Hillesgården

När du deltar i aktiviteter som syftar till att underlätta för nya tankebanor är det en fördel att befinna sig på en plats utanför de vanliga miljöerna. Och det är inte en slump att aktiviteter inom Hillesgårdsakademin förläggs till just Hillesgården.

Hillesgården driver sedan 2001 ett antal verksamheter på en plats mellan Klippan och Ängelholm i Skåne. Här skapas en själens oas. En plats för välbefinnande och livsglädje. Visionen för Hillesgården är att en ljus framtid är möjlig.

Eftersom Hillesgården är ett exempel på ett alternativt sätt att bedriva verksamhet – jämfört med det dominerande sättet med hierarkier, kvartalsrapportering och kontroll – är platsen synnerligen inspirerande och lämplig för ledarskapsutveckling och framtidstänkande.

Som plats genomsyras Hillesgården av en känsla av meningsfullhet och framtidstro. Hillesgården präglas av enkelhet och är uppbyggd utifrån en stark vision. Stället drivs med samskapande och självorganisering som organisationsprinciper, och allt som finns på Hillesgården har åstadkommits genom människors engagemang, handlingskraft och tro på visionen.

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Slottsbacken 8
111 30 Stockholm

Tfn 073-398 24 55
info(a)hillesgardsakademin.se