Om oss

 

Hillesgårdsakademin stöttar ledare och medarbetare som vill förverkliga mer av sin personliga och sin organisations inneboende potential.

 

Vi erbjuder ledarskapsutveckling för enskilda eller grupper av ledare i Banbrytande ledarskap, och vi erbjuder konsultstöd i Imago.

Syftet med allt vi gör är att vi vill bidra till en ljusare framtid. Och skapandet av en bättre värld behöver ske decentraliserat och som ett grupparbete. Därför bjuder vi in alla som känner sig tilltalade av vårt budskap, och som vill vara med och tänka, utforska och skapa en framtid som är värd för våra barn och unga att ärva. I det vi kallar Mötesplats akademin producerar vi poddar, bjuder in till träffar med mera.

Hillesgårdsakademins filosofiska grund

Allt vi gör inom Hillesgårdsakademin utgår från en syn på människan som en större varelse än en kropp och den konstellation av känsla, tanke och vilja som vi brukar kalla egot.

Vilka är vi?

Inom Hillesgårdsakademin finns både programledare, föreläsare, Imago-konsulter och medarbetare med andra kompetenser.

Ett framtida välmående samhälle kräver en ny typ av ledare och ett nytt sätt att organisera företag och andra verksamheter.

— Stiftelsen Hillesgårdsakademin

Kontaktuppgifter

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 073-398 24 55
E-post info(a)hillesgardsakademin.se

Bankgiro 141-1685
Organisationsnummer 802479-7790

Stiftelsen Hillesgårdsakademin bedriver verksamhet över hela Sverige, och har sitt säte i Stockholm och på Hillesgården mellan Ängelholm och Klippan i nordvästra Skåne.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Monika Neukirchen (ordf.)
Karl-Erik Edris
Fredrik Lidman
Elisabeth Linder
Patrik Sandström

Om Stiftelsen Hillesgårdsakademin

Hillesgårdsakademin drivs i stiftelseform och bildades 2016 med programmet Banbrytande Ledarskap.

År 2020 utvecklades verksamheten till att, utöver kurser och program, även omfatta konsultstöd till företag och organisationer. Denna verksamhetsdel bedrivs under namnet Imago – banbrytande verksamhetsutveckling.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Hillesgårdsakademin ingår i en sfär av stiftelser som utgår från Hillesgården. I sfären ingår även:

Stiftelsen Hillesgården – med gårdens olika verksamheter såsom hotell, konferens, restaurang, friskvård etc.

Stiftelsen Hillesgårdspriset – ett gåvofinansierat pris som varje år delas ut för att uppmärksamma medmänsklighet.

Stiftelsen Hilarionakademin – producerar en podcast med samtal om vad framtiden vill säga oss, och arrangerar läger om de stora livsfrågorna för ungdomar.

 

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 073-398 24 55
info(a)hillesgardsakademin.se