Skip to content

Om Hillesgårdsakademin

Stiftelsen Hillesgårdsakademin är politiskt och religiöst obunden, och har som vision att en ljus framtid är möjlig. Vi vill sammanföra människor för att underlätta detta.

Genom stiftelsen stödjer vi ledare för institutioner och organisationer att utveckla en personlig mognad som gör ett tillitsbaserat ledarskap möjligt. Ett ledarskap som bygger på och frigör gruppens kraft och framtidsmottagliga kreativitet.

Kärnpunkten i verksamheten är att erbjuda olika former av utbildningar, seminarier, konferenser, föreläsningar etc. Genom denna verksamhet vill vi bygga upp en växande krets av fysiska och juridiska personer som kan få stöd för sitt förändringsarbete, och som även kan bidra till vidareutvecklingen av Hillesgårdsakademins verksamhet.

Vårt senaste nyhetsbrev (2019-09-23).

Våra programledare och föreläsare

Hillesgårdsakademins utbildningskoncept drivs av Fredrik Lidman, Monika Neukirchen och Karl-Erik Edris. Men många fler är involverade som fakultet, initiativtagare till specifika aktiviteter eller gästföreläsare vid programmen. Läs mer om programledare och fakultet här.

Collage 600 px

Därför finns vi på Hillesgården

Det är inte en slump att mycket av Hillesgårdsakademins aktiviteter förläggs till Hillesgården i nordvästra Skåne. Läs mer här

Stiftelsen Hillesgårdsakademin

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 0435-215 30 (knappval 6)
E-post info@hillesgardsakademin.se
Bankgiro 141-1685

Stiftelsen Hillesgårdsakademin har sitt säte i Klippans kommun, och har organisationsnummer 802479-7790. Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Monika Neukirchen (ordf.)
Annika Kolmert
Karoline Bottheim
Cecilia Hyrén
Elena Wallén Björkenäng
Karl-Erik Edris
Fredrik Lidman
Elisabeth Linder (adjungerad)

Läs vår nyhetsbrev, som kommer några gånger om året:Scroll To Top