”Makt utan kärlek är hänsynslös och missbrukande, och kärlek utan makt är sentimental och blodfattig.”

Martin Luther King

Makt & Kärlek

Workshopen Makt & Kärlek är en introduktion till ett sätt att förstå världen, som stärker deltagarnas förmåga att stå upp för kärlek och medmänsklighet.

Det finns en stor osäkerhet om vilken framtid vi håller på att skapa åt oss själva. Många betonar hur viktigt det är med kunskap för att framtiden ska bli ljus. Och kunskap i all ära, men gott omdöme är det som är verkligt viktigt. Gott omdöme hör samman med självinsikt och den framsynta förståelse som skänks av själens och hjärtats intelligens.

Vi är alla vana vid att tänka att kärlek hör till privatlivet, medan yrkeslivet kretsar kring sådant som makt, pengar och egennyttiga kalkyler. Men samtidigt känner allt fler att den här uppdelningen är överspelad. Det behövs helt enkelt mer kärlek och medmänsklighet i vårt offentliga liv.

I workshopen Makt & Kärlek kommer du under två och en halv dagar att få fördjupade insikter om makt och kärlek som hjälper dig att hitta och upprätthålla den balans som gör att du kan bidra kraftfullt till verklig förändring i ditt liv och i din omgivning. Du får utforska din själs intelligens och egots försvarsmekanismer och du får en introduktion till ett sätt att betrakta världen som öppnar för verkligt nyskapande.

 

En av de viktigaste sakerna jag tar med mig från kursen är att det finns ett positivt och konstruktivt sätt att betrakta vår tids utbredda kollektiva ångest, nämligen som oförlöst kreativitet. En annan mycket viktig sak jag tar med mig är att det uppenbarligen finns andra människor som funderar i samma banor som jag själv vad gäller att öppna porten till själen och intuitionen.

— Deltagare Makt & Kärlek

Kursen erbjöd en väldigt väl sammansatt helhet, med fin balans mellan föreläsningar, reflektion, meditation, qigong och aktivt deltagande i gruppövningar. Dessutom förstärktes upplevelsen av de vackra omgivningarna och den behagliga atmosfär som vilar över Hillesgården.

Deltagare Makt & Kärlek

Innehåll i Makt & Kärlek

Workshopens innehåll

  • Om balans mellan makt och kärlek
  • Relationen mellan själen och egot
  • Mottaglighet för framtiden som förutsättning för verklig kreativitet
  • De sex hjärtdygderna – dimensioner av kärlek och medmänsklighet
  • Ditt fortsatta arbete för att stärka kärlekens maktposition – i ditt liv, i din yrkesroll och i samhället i stort

I workshopen varvas föreläsningar av Karl-Erik Edris med praktiska övningar och reflektion. Monika Neukirchen är programledare och Elena Wallén Björkenäng bidrar med moment under dagarna. Läs mer om alla tre här.

Nästa Makt & Kärlek

Datum för nästa tillfälle är inte klart.

Mer information – kontakta gärna:

Fredrik Lidman, 070-378 12 91, fredrik@hillesgardsakademin.se

Monika Neukirchen, 073-398 24 55, monika@hillesgardsakademin.se

Hillesgårdsakademin - medlemskap för kraftfull förändring

Efter att du har genomfört Makt & Kärlek kan du bli medlem i Hillegårdsakademin. Det ger dig möjlighet att ta del av alla aktiviteter som anordnas inom akademin, men också att själv bidra och samskapa för att behålla fokus, utveckla tankar och få kraft till förändring.

Läs mer om detta på Mötesplats Akademin.

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 0435-215 30 (knappval 6)
info@hillesgardsakademin.se