Skip to content
Mur 1024

Makt & Kärlek

En workshop om att arbeta för en ljus framtid. Workshopen Makt & Kärlek är en introduktion till ett sätt att förstå världen, som stärker deltagarnas förmåga att stå upp för kärlek och medmänsklighet.

Det finns en stor osäkerhet om vilken framtid vi håller på att skapa åt oss själva. Många betonar hur viktigt det är med kunskap för att framtiden ska bli ljus. Och kunskap i all ära, men gott omdöme är det som är verkligt viktigt. Gott omdöme hör samman med självinsikt och den framsynta förståelse som skänks av själens och hjärtats intelligens.

Vi är alla vana vid att tänka att kärlek hör till privatlivet, medan yrkeslivet kretsar kring sådant som makt, pengar och egennyttiga kalkyler. Men samtidigt känner allt fler att den här uppdelningen är överspelad. Det behövs helt enkelt mer kärlek och medmänsklighet i vårt offentliga liv.

Men är verkligen mer kärlek svaret på hur vi ska kunna möjliggöra en ljus framtid? Svaret på den frågan är ja. Men huvudproblemet är ändå inte att det finns för lite kärlek i världen, utan snarare att de kärleksfulla människorna i för begränsad omfattning innehar maktpositioner.

Makt finns – och vi kan antingen vara rädda för den och undvika den eller göra anspråk på den och på så sätt börja sätta kärlekens prägel på världen.

I workshopen Makt & Kärlek kommer du under två och en halv dagar att få fördjupade insikter om makt och kärlek som hjälper dig att hitta och upprätthålla den balans som gör att du kan bidra kraftfullt till verklig förändring i ditt liv och i din omgivning. Du får utforska din själs intelligens och egots försvarsmekanismer och du får en introduktion till ett sätt att betrakta världen som öppnar upp för verkligt nyskapande.

”Makt utan kärlek är hänsynslös och missbrukande, och kärlek utan makt är sentimental och blodfattig”
Martin Luther King

Karl-Erik Edris
Karl-Erik Edris

Föreläsningar av Karl-Erik Edris varvas under dagarna med övningar och reflektioner. Karl-Erik är en tänkare, författare och föreläsare som har formulerat sin förståelse av världen i sina böcker – till exempel Den vise VD:n, I ett annat ljus och Vart är världen på väg?

Monika Neukirchen är programledare och Elena Wallén Björkenäng bidrar också med moment under kursen. Läs mer om alla tre här.

Nästa Makt & Kärlek genomförs 2-4 oktober

Vi genomför Makt & Kärlek minst en gång per år. Nästa tillfälle är 2-4 oktober 2019. Vill du delta? Anmäl ditt intresse i formuläret längst ner på den här sidan.

Workshopens innehåll

  • Om balans mellan makt och kärlek
  • Relationen mellan själen och egot
  • Mottaglighet för framtiden som förutsättning för verklig kreativitet
  • De sex hjärtdygderna – dimensioner av kärlek och medmänsklighet
  • Ditt fortsatta arbete för att stärka kärlekens maktposition – i ditt liv, i din yrkesroll och i samhället i stort?

I workshopen varvas föreläsningsmoment med praktiska övningar och reflektion.

Workshopen Makt & Kärlek vänder sig till dig som är nyfiken på att utforska hur ett alternativt sätt att förstå världen – som tar sin utgångspunkt i medmänsklighet och kärlek – kan se ut, och vad ett skifte i hur vi ser på världen kan innebära i praktiken.

Sagt om Makt & Kärlek – deltagare berättar

"Jag skulle säga att kursen handlar om att stärka kontakten med sin själ och sina intuitiva fakulteter och samtidigt vidkännas sitt ego och sin skuggsida. Vidare handlar den om att få syn på – och få ett alternativt perspektiv på – vår civilisations övergripande berättelse om hur världen är beskaffad. Sist men inte minst ger kursen även ökade insikter om maktens natur samt varför man både kan och bör förena en kärleksfull attityd med maktinnehav."

Fler deltagare berättar, klicka här

Hillesgårdsakademin – medlemskap för kraftfull förändring

Efter att du har genomfört Makt & Kärlek erbjuds du medlemskap i Hillegårdsakademin. Ett medlemskap i Hillesgårdsakademin innebär att du får ta del av aktiviteter som anordnas inom akademin, men också att du bidrar och samskapar för att behålla fokus, utveckla tankar och få kraft till förändring. Läs mer om detta på Mötesplats Akademin.

Kontakt och anmälan

Här hittar du pris och information om vår tillitsbaserade prismodell.

För mer information och frågor om workshopen – kontakta gärna:

Fredrik Lidman, 070-378 12 91, fredrik@hillesgardsakademin.se
Monika Neukirchen, 073-398 24 55, monika@hillesgardsakademin.se

Jag anmäler mig!

Läs vår nyhetsbrev, som kommer några gånger om året:Scroll To Top