Banbrytande ledarskap

Ett ledarskapsprogram för dig som vill realisera mer av din verksamhets inneboende potential.

”Jag har gått ledarskapsutbildningar tidigare, men inget liknande. Kom tillbaks med energi, påfylld och upprymd. Vi kom varandra nära i gruppen. Annorlunda plats och upplägg, helt rätt och allt hänger ihop.”

— Deltagare Banbrytande ledarskap

”Utifrån den inre resan och de konkreta verktyg vi fick utforska har jag blivit bättre på att se mina medarbetare och kollegor, blivit en bättre beslutsfattare och en mer tillitsfull och inkluderande ledare.”

— Deltagare Banbrytande ledarskap

Banbrytande ledarskap

Du leder som du är. Alltså behöver ledarskapsutveckling börja just där – med dig själv och utvecklingen av dig som människa. I programmet Banbrytande ledarskap hjälper vi dig som är ledare att bli mer medveten om, förfina och vidareutveckla – kanske också transformera – de tankemodeller och förhållningssätt som ligger till grund för hur du uppfattar och hanterar de situationer som utgör din professionella verklighet. Du får inspiration och perspektiv som hjälper dig att hitta den balans mellan medmänsklighet och målmedveten kraft som gör att du kan skapa det förtroende som frigör medarbetarnas kreativitet och vilja att göra sitt bästa.

Välkommen till en banbrytande utveckling av dig själv, ditt ledarskap och verksamheten du är satt att leda!

Ett program för dig som är ledare

Banbrytande ledarskap vänder sig till dig som är ledare och som vill utveckla fler sidor av dig själv och ditt ledarskap. Tidigare deltagare i programmet har haft roller som VD, Avdelningschef, Styrelseordförande, Projektledare, HR-chef, Verksamhetschef, Förändringsledare och Områdesansvarig.

Det viktiga för att gå detta program är alltså inte vilken roll du har, utan att du har ett genuint intresse av att utveckla dig själv och den verksamhet du verkar i.

Vill du veta mer?

Kontakta Fredrik Lidman via fredrik(a)hillesgardsakademin.se om du vill få mer information om programmet Banbrytande ledarskap.

Programledning

Banbrytande ledarskap leds av Fredrik Lidman, Monika Neukirchen och Karl-Erik Edris. Mer om de tre programledarna.

Vanliga frågor

Programmet Banbrytande ledarskap hjälper dig att…

… odla kontakten med det verkligt sanna och levande i dig själv som människa och ledare

… använda hela dig – med alla dina förmågor – som en stark kraft för förnyelse

… arbeta kreativt i grupp, bortom konkurrens- och kompromisslogik

… tillsammans med andra pejla in den väg framåt som vill bli till i den aktuella situationen

 

Lyssna gärna på vår podcast Banbrytande ledarskap

 

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 073-398 24 55
info(a)hillesgardsakademin.se