Skip to content
Grupp Makt o kärlek 1024px

Aktiviteter för medlemmar i Hillesgårdsakademin

Här presenterar vi aktiviteter som enbart är till för medlemmar i Hillesgårdsakademin.

Du som har deltagit i Makt & Kärlek eller Banbrytande ledarskap erbjuds att bli medlem i Hillesgårdsakademin, så att du kan vara med om fördjupande aktiviteter och återträffar.

Hillesgårdsakademin är en inspirationskälla och energidepå för dig som vill förändra på djupet – förändra sättet din verksamhet bedrivs på och förändra ditt eget sätt att leda och verka i din organisation. Det är också en arena för samtal om hur makt kan befruktas med medmänsklighet och kärlek.

Medlemskapet gör att du kan:
• utbyta erfarenheter med andra som är på liknande utvecklingsresor som du själv
• delta i föreläsningar, workshopar och andra aktiviteter
• själv ta initiativ till och genomföra aktiviteter
• få en mentor eller själv agera mentor åt en annan medlem

Verksamheten inom akademin utformas utifrån medlemmarnas önskemål, behov och egna initiativ.

Läs vår nyhetsbrev, som kommer några gånger om året:Scroll To Top