Grupp Makt o kärlek 1024px

Aktiviteter för medlemmar i Hillesgårdsakademin

Här presenterar vi aktiviteter som enbart är till för medlemmar i Hillesgårdsakademin.

Du som har deltagit i Makt & Kärlek eller Banbrytande ledarskap erbjuds att bli medlem i Hillesgårdsakademin, så att du kan vara med om fördjupande aktiviteter och återträffar.

Hillesgårdsakademin är en inspirationskälla och energidepå för dig som vill förändra på djupet – förändra sättet din verksamhet bedrivs på och förändra ditt eget sätt att leda och verka i din organisation. Det är också en arena för samtal om hur makt kan befruktas med medmänsklighet och kärlek.

Medlemskapet gör att du kan:
• utbyta erfarenheter med andra som är på liknande utvecklingsresor som du själv
• delta i föreläsningar, workshopar och andra aktiviteter
• själv ta initiativ till och genomföra aktiviteter
• få en mentor eller själv agera mentor åt en annan medlem

Verksamheten inom akademin utformas utifrån medlemmarnas önskemål, behov och egna initiativ.

2019: Meditation som livshållning - en vidareutveckling av ditt inre arbete

När du gick Makt & Kärlek eller Banbrytande Ledarskap fick du en introduktion till meditation som en metod att få kontakt med din intuition och inre visdom. Denna kurs vänder sig till dig som vill förstå meditationens roll i det inre arbetet på ett djupare sätt och samtidigt utveckla din egen meditationspraktik.

Det finns många sätt att beskriva fördelarna med meditation. Ofta betonas olika mätbara fysiologiska effekter som stressreduktion och ökad fokuseringsförmåga och de positiva konsekvenser detta kan få i såväl arbetslivet som rent privat. Men om man ser meditation som en livshållning blir betoningen en annan. Det som då kommer i fokus är meditationen som en aspekt av en djupgående strävan att leva sant och meningsfullt.

Kursen vänder sig till medlemmar i Hillesgårdsakademin, och passar både dig som är van att meditera och dig som är nybörjare.

Kursen innehåller följande huvudsakliga moment:

  • Introduktion – Att leva sant och meningsfullt, och meditationens roll i detta.
  • Enkla meditationsinstruktioner (för nybörjare).
  • Meditation individuellt och i grupp flera gånger per dag.
  • Meditation varvas med samtal i helgrupp kring funderingar, frågor och observationer.
  • Diskussioner/coachning i par och mindre grupper kring det inre och yttre arbetet.
  • Möjligheter till fysisk aktivitet som yoga och promenader.

Plats: Hillesgården

Pris: Deltagande i meditationskurs 2 500 kr. Fakturerar du från från företag/organisation tillkommer moms.

Du som var med vid förra årets kurs är välkommen även i år på ett meditationsretreat som har ett reducerat pris.

Kostnad för helpension samt två övernattningar i Hillesgårdens Gästhem 2 500 kr. Kommer du redan på tisdagskvällen blir det tre övernattningar, pris 2 990 kr.

Tider: Onsdag 14 augusti kl 10.00 till fredag 16 augusti 15.00

Anmälan: Du anmäler dig genom att mejla namn och kontaktuppgifter till karin@hillesgarden.se. Skriv ”Anmälan meditationskurs” i ämnesraden. Ange också om du vill anlända till Hillesgården på kvällen den 13/8 eller på morgonen den 14/8.

Välkommen!

Läs vår nyhetsbrev, som kommer några gånger om året: