Skip to content
Hillesgården_1024

Därför finns vi på Hillesgården

Går man ett program, eller deltar i en aktivitet som syftar till att underlätta för nya tankebanor, är det en fördel att befinna sig på en plats utanför de vanliga miljöerna. Och det är inte en slump att aktiviteter inom Hillesgårdsakademin förläggs till just Hillesgården.

Hillesgårdsakademins verksamhet syftar till att rusta människor att bidra till förändring i sina egna liv, i sina organisationer och i vårt samhälle i stort. Eftersom Hillesgården är ett exempel på ett alternativt sätt att bedriva verksamhet – jämfört med det dominerande sättet med hierarkier, kvartalsrapportering och kontroll – är platsen synnerligen inspirerande och lämplig för ledarskapsutveckling och framtidstänkande.

Fjäril2_479

Hillesgården driver sedan 2001 ett antal verksamheter på en plats mellan Klippan och Ängelholm i Skåne. Här skapas en själens oas. En plats för välbefinnande och livsglädje. Visionen för Hillesgården är att en ljus framtid är möjlig.

Som plats genomsyras Hillesgården av en känsla av meningsfullhet och framtidstro. Hillesgården präglas av enkelhet och är uppbyggd utifrån en stark vision. Stället drivs med samskapande och självorganisering som organisationsprinciper, och allt som finns på Hillesgården har åstadkommits genom människors engagemang, handlingskraft och tro på visionen.

Våra systerstiftelser

Hillesgården drivs av Stiftelsen Hilarion, här finns Hillesgårdens webbplats. I vår "familj" ingår även Stiftelsen Hillesgårdspriset, som varje år delar ut pris för medmänsklighet. Även dessa stiftelser har som vision att en ljus framtid är möjlig. Hillesgårdsprisets webbplats hittar du här.

Läs vår nyhetsbrev, som kommer några gånger om året:Scroll To Top