Utifrån den inre resan och de konkreta verktyg vi fick utforska har jag blivit bättre på att se mina medarbetare och kollegor, blivit en bättre beslutsfattare och en mer tillitsfull och inkluderande ledare.

— Deltagare Banbrytande ledarskap

Banbrytande ledarskap

Vi på Hillesgårdsakademin är övertygade om att det hos många finns en längtan efter att bryta ny väg. Men att det samtidigt finns mycket osäkerhet och pessimism inför framtiden som gör att man ändå inte riktigt vågar tro på något annat än att fortsätta ungefär i de gamla spåren.

Programmet Banbrytande ledarskap lägger en djup personlig grund för ditt utövande av ledarskap. Vi presenterar ett perspektiv på samhällsutvecklingen och människan som kan katalysera en personlig vändning som gör att du kan hitta nyckeln till ditt eget banbrytande ledarskap.

Dessutom är programmet praktiskt inriktat på din egen organisation. Hur du ska kunna hitta en strategisk utblick och det ledarskap och som är optimalt för att kunna ta vara på din organisations möjligheter. Det handlar mycket om den personliga mognad som krävs för att bedriva ett tillitsbaserat ledarskap. Ett ledarskap som innebär att du på ett framsynt, stabilt och medkännande sätt kan hålla liv i ett gruppsamspel som frigör den mäktiga skapande kraft som kan genereras av en välfungerande grupp.

 

Jag har gått ledarskapsutbildningar tidigare, men inget liknande. Kom tillbaks med energi, påfylld och upprymd. Vi kom varandra nära i gruppen. Annorlunda plats och upplägg, helt rätt och allt hänger ihop.

— Deltagare Banbrytande ledarskap

Innehåll

Banbrytande ledarskap består av tre moduler som sträcker sig över fem månader. Också mellan modulerna genomförs aktiviteter som är designade så att du kan räkna med insikter till praktisk nytta för ditt ledarskap och din verksamhet.

Banbrytande ledarskap leds av de tre programledarna Fredrik Lidman, Monika Neukirchen och Karl-Erik Edris. Läs mer om dem här.

Mer information

Kontakta Fredrik Lidman via fredrik@hillesgårdsakademin.se om du vill få mer information om programmet.

Banbrytande ledarskap 2020

Programmet Banbrytande ledarskap består av tre moduler, som genomförs på Hillesgården i nordvästra Skåne. Programmet har genomförts 2017, 2018 och 2019. Datumen för 2020 är:

25-27 mars

27-29 maj

9-11 september

Anmäl dig genom att skriva ut och skicka in anmälningsblanketten i PDF-format eller fyll i webbformuläret nedan.

Hillesgårdsakademin - medlemskap för kraftfull förändring

När du har gått igenom programmet Banbrytande ledarskap kan du bli medlem i Hillegårdsakademin. Det ger dig möjlighet att ta del av alla aktiviteter som anordnas inom akademin, men också att själv bidra och samskapa för att behålla fokus, utveckla tankar och få kraft till förändring.

Läs mer om detta på Mötesplats Akademin.

Anmälan Banbrytande ledarskap 2020

Min anmälan till programmet innebär följande:

Aktivt deltagande

Jag anmäler mig till programmet och har bokat in modulerna i min kalender så att jag kan närvara vid samtliga tillfällen. Jag kommer att vara villig att dela med mig kring mina utmaningar och erfarenheter som verksamhetsledare.

Avbokning

Om avbokning av Banbrytande Ledarskap sker senare än 10 kalenderdagar före startdagen för första modulen kommer Stiftelsen Hillesgårdsakademin att debitera hela kostnaden för samtliga tre tillfällen, d.v.s. 42 000 kr exkl. moms.

Resor och logi

Kostnader för resor och logi bekostas av deltagarens organisation. Hillesgården bokar automatiskt logi för deltagare då utvecklingsprogrammet sker på Hillesgården. Deltagare ansvarar själv för avbokning enligt Hillesgårdens regler, samt för eventuella kostnader vid avbokning.

Stiftelsen Hillesgårdsakademin
Hillesgården 4452
264 94 Klippan

Tfn 0435-215 30 (knappval 6)
info@hillesgardsakademin.se