Business man relaxing in a park in the lotus position. Close up

Utveckling av dig som ledare, och av verksamheten du leder!

Vi på Hillesgårdsakademin är övertygade om att det hos många finns en längtan efter att bryta ny väg. Men att det samtidigt finns mycket osäkerhet och pessimism inför framtiden som gör att man ändå inte riktigt vågar tro på något annat än att fortsätta ungefär i de gamla spåren.

Därför har vi skapat programmet Banbrytande ledarskap. Ett program som lägger en djup personlig grund för ens utövande av ledarskap. Vi gör det genom att presentera ett perspektiv på samhällsutvecklingen och människan som kan katalysera en personlig synvända som gör att man får möjlighet att hitta nyckeln till sitt eget banbrytande ledarskap.

Men programmet handlar inte bara om att måla upp ett perspektiv som kan frigöra en framtidsskapande kraft som väcker hopp, utan det är också praktiskt inriktat på din egen organisation. Hur du ska kunna hitta den strategiska utblick och det ledarskap och som är optimalt för att kunna ta vara på din organisations möjligheter. Det handlar mycket om den personliga mognad som krävs för att bedriva ett tillitsbaserat ledarskap. Ett ledarskap som innebär att du på ett framsynt, stabilt och medkännande sätt kan hålla liv i ett gruppsamspel som frigör den mäktiga skapande kraft som kan genereras av en välfungerande grupp.

Banbrytande ledarskap består av tre moduler som sträcker sig över fem månader. Också mellan modulerna genomförs aktiviteter som är designade så att du kan räkna med insikter till praktisk nytta för ditt ledarskap och din verksamhet.

Banbrytande ledarskap leds av de tre programledarna Fredrik Lidman, Monika Neukirchen och Karl-Erik Edris. Läs mer om dem här. Programmet har genomförts 2017, 2018 och 2019, du hittar datumen för 2020 nedan.

Kontakta Fredrik Lidman via fredrik@hillesgårdsakademin.se om du vill få mer information om programmet. Här är anmälningsblanketten för 2020.

Banbrytande ledarskap 2020

Programmet Banbrytande ledarskap består av tre moduler, som genomförs på Hillesgården i nordvästra Skåne. Datumen för 2020 är:

25-27 mars

27-29 maj

9-11 september

Läs vår nyhetsbrev, som kommer några gånger om året: